094-945-6423, 086-563-9974 clubpundee@gmail.com

Teenage self Discovery

 

Self Discovery Workshop (SD)

Workshop ที่ทำให้วัยรุ่น 13-18 ปี ค้นพบตัวเองที่ดีที่สุด

Workshop วัยทีน ที่จะปลุกศักยภาพในตัว ลูกๆของคุณให้มีความมั่นใจ และเป็นผู้นำ

✓อยากให้ลูกเป็นผู้นำ รับผิดชอบตัวเองได้

✓ลูกไม่กล้าแสดงออก

✓ลูกมักกังวลไม่ชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการวิตกกังวล จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง

Workshop นี้จะปลุกศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเด็กให้มาเป็นผู้นำ เพื่อรับผิดชอบตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง รู้จักตัวเองมากขึ้น ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้น และทำให้รู้จักความสามารถและรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกมากขึ้น  สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

Workshop นี้จะได้รับการเรียนรู้จากโค้ชกนิษฐ์  โค้ชผู้นำเยาวชนระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2537 จากการที่ได้ค้นพบตัวเอง จึงเข้ามหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ อายุ16 ส่งผลให้สามารถเรียนจบปริญญาโท ตั้งแต่อายุ 23 ปี ด้วยวัย 24 ปีเริ่มธุรกิจ สร้างกิจการตัวเอง เป็นแห่งแรก ได้ต่อยอดพัฒนาจาก Passion ลงมือทำอย่างจริงจังมุ่งมั่น  จนทำให้เกิดธุรกิจที่หลากหลาย ของตัวเองขึ้นมาอีกหลายธุรกิจ

Workshop นี้เป็นการรวบรวมหลักสูตรที่ได้เรียนรู้จากโค้ชระดับโลกหลายคนที่เป็นความรู้ ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน

Workshop นี้กลั่นกรองจากประสบการณ์ตรงของโค้ชกนิษฐ์และ มีโค้ชระดับโลก Larry Gilman ผู้สร้างผลลัพธ์ให้กับคนทั่วโลกมาแล้วนับหมื่นคนจาก Workshop Mastery Of Self Expression มากว่า 40 ปี มาเป็น ที่ปรึกษาปัจจุบัน โค้ชกนิษฐ์เองก็มีลูกสาวที่เข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัว และได้นำความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษามาปรับใช้กับลูกสาว ทำให้ลูกสาวเป็นเด็กที่ชัดเจนกับตัวเอง กล้าแสดงออก สามารถเลือกทางเดินของตัวเอง โดยการเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบตั้งแต่ อายุ 14 ปี จึงอยากให้เด็กๆ หลายๆ คนมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำสิ่งที่ได้รียนรู้มาพัฒนาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นผู้นำให้กับตัวเองและคนอื่นได้อย่างสง่างาม

Workshop 2 วันเต็ม รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน ต่อรอบ

ราคา 39,500

เวลา 10.00-20.00น.

(รวมอาหารและของว่าง)

สถานที่จัด About work สุขุมวิท 3  นานาเหนือ ใกล้ BTS นานา

สอบถามเพิ่มโทร. 094-945-6423, 086-563-9974