094-945-6423, 086-563-9974 clubpundee@gmail.com

Private coaching

Private coaching

เมื่อชีวิตมาถึงจุดที่รู้สึกติดขัดกับทุก ๆ อย่างในชีวิต หลายอย่างเป็นไม่ได้อย่างใจ

เหมือน life stuck กับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเหมือนมีอะไรฉุดรั้งชีวิตไม่ให้ประสบความสำเร็จไม่มีความสุข

รู้สึกเศร้าโดยไม่มีเหตุผล

ปัญหามีรอบตัวแก้ไม่ได้สักอย่างเหมือนทุกอย่างมันเข้ามาพร้อม ๆ กัน จิตตก รักคุด ความสัมพันธ์รอบตัวแย่ลงเรื่อย ๆ

คุณอาจจะต้องมีใครบางคนมาช่วยโค้ชชิ่ง

Private coaching

  • ครั้งละ 8,000 ต่อ / session

แบบ SOS เพราะชีวิตเริ่มมีสัญญาณส่งมาว่ามันไม่โอเค

Program SOS (private coaching program 4 sessions 25,000)

  • S = Searching ช่วยวิเคราะห์ปัญหาหาข้อจำกัดหา limiting believe หาสิ่งที่ต้องการที่แท้จริง ผลลัพธ์ที่อยากได้
  • O = Open Observe เปิดใจ สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ทำความเข้าใจ เพื่อเรียนรู้เปลี่ยนแปลง ปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมอง
  • S = Solution หาทางออก ทางเลือกใหม่ ที่เป็นไปได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Session #1

เป็นสัมภาษณ์ตอบชุดคำถามเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกภายใน

Session #2,3

ใช้กระบวนการ timeline therapy เพื่อเคลียร์พลังงานอารมณ์ลบทั้ง 5 ตัว

  • อารมณ์โกรธ
  • อารมณ์เสียใจ
  • อารมณ์กลัว
  • อารมณ์ขัดแย้ง
  • อารมณ์รู้สึกผิด

Session #4

เป็นการทำ process กระบวนการเคลียร์ปัญหาที่แท้จริงเพื่อหาทางออกให้มีทางเลือกที่มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด สร้างใหม่เสร็จทัศนคติใหม่ในมุมมองใหม่การเห็นปัญหาในรูปแบบใหม่

** section แต่ละ section ใช้เวลาไม่เท่ากันบางทีเคลียร์ง่ายเคลียร์ยากใช้เวลา 1 ถึง 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

สอบถามเพิ่มโทร. 094-945-6423, 086-563-9974