094-945-6423, 086-563-9974 clubpundee@gmail.com

Power Communication for relationship

พลังการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

Power Communication for relationship

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร พลังการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ หรือ Power Communication for relationship

ได้ถูกพัฒนาขึ้น จากความเชี่ยวชาญด้านการโค้ชผ่าน กิจกรรมที่ผสมผสาน การสร้างความตระหนักรู้เรื่องของภาพในหัวของแต่ละคนที่แตกต่างกัน รวมถีงการรับรู้ ในสมองที่แตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละคน

หลักสูตรนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรบริษัทมีทัศนะคติเชิงบวกกับองค์กร ร่วมถืงรักและเข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

รูปแบบของกิจกรรมทำให้เกิดความเข้าใจถึงรูปแบบการสื่อสารที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดปัญหาในองค์กรเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเพื่อสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันในหมู่เพื่อนร่วมงานให้มีประสิทธิภาพลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

รวมถึงสร้างกิจกรรมการสื่อสารเชิงบวกให้แก่กันและกันในหมู่ผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในองค์กรเกิดมิตรภาพที่อยากทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน ด้วยผลสำเร็จนี้เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติ และพฤติกรรม เช่น

 • เพิ่มทักษะในการสื่อสาร สื่อสารตรงและ ชัดเจนขื้น
 • เพิ่มการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงาน
 • เพิ่มความสุขในการทำงาน เป็นอาทิ
 • รู้จัก และ เข้าใจเพื่อนร่วมงาน มองเห็นคุณค่า และยอมรับความแตกต่างมากขึ้น

การฝึกอบรมจะแบ่งได้ ดังนี้

กิจกรรม Break the ice

ให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจะได้เรียนรู้เข้าใจ สะท้อนความเป็นตัวเองผ่าน card รูปภาพ

 Group Coaching ระยะเวลา 1 วัน (08.00-15.00 น.) – ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจะได้เรียนรู้เข้าใจถึงการสื่อสารมากขึ้นรวมถึงการทำความเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น เพื่อไปสู่เป้าหมายของการสื่อสารที่ทำให้เห็นภาพเดี่ยวกันมากขึ้น และระวังการมโนที่เกิดขื้นของตนเอง

แนวทางหลักที่ใช้ในการดำเนิน Group Coaching เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สำหรับหลักสูตรนี้

 • Awareness = รับรู้ว่ารอบตัวกำลังเกิดอะไรขึ้น
 • Self awareness = รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลอะไรกับตัวเรา
 • Self realization = มองเห็นความจริงของตัวเอง >> ทำให้สิ่งที่เราไม่รู้กลายเป็นสิ่งที่เรารู้

สิ่งที่ที่ได้เรียนรู้

 • ได้เทคนิคการเปิดใจลูกค้าผ่านเทคนิคการ Rapport ทั้งภาษาพูด และ Body language ให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยเทคนิคที่ใช้จะช่วยให้connect เชื่อมโยงกับลูกค้าเร็วขึ้น ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาขั้นสูง สามารถอ่านภาษากาย / Body language ได้ดีขึ้น
 • ปลดล็อค Mindset เชิงลบเรื่องการขายที่ฉุดรั้งศักยภาพการขายของนักขาย
 • ระเบิดศักยภาพการขาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจปลุกพลังนักขายให้มีพลังการขายมากขึ้นและเชื่อว่าขายได้เป็นนักขายมือทอง ผ่าน กระบวนการ ของ NLP ในการสร้างความสำเร็จจากภายใน ที่เปลี่ยนความสำเร็จในอดีต ให้กลับมาทำซ้ำได้อีกครั้ง
 • ทำ visualization เห็นอนาคตของการขายดี ขายได้ เพื่อสร้างกฎแรงดึงดูด ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น
 • เรียนรู้จิตวิทยาตามโปรไฟล์ของลูกค้า 4 แบบที่ทำให้เข้าใจถึงการตัดสินใจในการซื้อของคน 4 แบบ ตามสไตล์ B.A.N.K

ดูลูกค้าเป็น เพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นเห็นถึงวิธีการนำเสนอให้กับลูกค้าแต่ละแบบ วิธีการดูแลลูกค้าแต่ละแบบ และการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ปิดการขายง่ายขึ้น

การสอนจะเป็นการสอนแบบทำ workshop เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเนื้อหาและเข้าถึงเนื้อหาได้จากการลงมือปฏิบัติจริงในห้อง และเป็นการโค้ช ให้ผู้เรียนเห็นปัญหาของตนเอง เห็นโอกาส เห็นตัวเองสามารถทำได้ ถ้าเข้าใจหลักการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ 2 ways Communication

สิ่งที่ได้รับ

 • ปล่อยให้ศาสตร์ NLP ศาสตร์แห่งการสื่อสารช่วยนักขายของคุณ
 • NLP จะช่วยให้นักขายกล้าขาย ขจัดทัศนคติลบทางด้านการขาย ไม่ใช่ได้แค่ความกล้า แต่ยังได้เทคนิคในการขาย จนปิดการขายได้อย่างเพอร์เฟค !!
 • การขายจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักขายมากขึ้น เพิ่มศักยภาพการขายผ่านเทคนิคระดับโลก
 • นักขายจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าอย่างง่ายๆ
 • และที่สำคัญลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำแบบไม่รู้จบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการเพิ่มยอดขาย ผ่านเทคนิค NLP ในระดับจิคใต้สำนึก
 • อยากปิดการขายได้ดีขึ้น เก่งขึ้น
 • อยากรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • อยากเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ได้ใจลูกค้ามากขึ้น

สอบถามเพิ่มโทร. 094-945-6423, 086-563-9974