094-945-6423, 086-563-9974 clubpundee@gmail.com

Satir Level 1 รุ่น 7 1-3 มิ.ย. 2567

SATIR MODEL LV.1 จิตบำบัด รุ่น 7
1-3 มิ.ย. 2567

วันนี้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวสำคัญกับคุณแค่ไหน ?

คุณเป็นคนนึงใช่ไหมที่อยากเข้าใจตัวเอง และ คนอื่น ?

เพราะการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ช่วยให้เราเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง หลายอย่างในชีวิตที่เราแก้ปัญหาผิดจุด ทำให้ปัญหานั้นไม่ถูกคลี่คลาย แถมบ้างครั้งส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆขึ้นอีกมากมาย

เช่น
>>ปัญหาความสัมพันธ์ทั้งกับตัวเอง และคนอื่น ส่งผลต่อความทุกข์ ความสุขในใจของเรา

บางครั้งเมื่อเราเข้าใจตัวเองมากขึ้น เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้น มันทำให้เราเกิดความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นมีมากขึ้น ทัศนคติในการใช้ชีวิต จะเปลี่ยนไป เมื่อโลกภายในเปลี่ยน โลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามไปในแบบที่คุณต้องการ

จะดีกว่าไหม? ถ้าวันนี้คุณสามารถเรียนรู้และเข้าใจตัวเองได้ เข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้น ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้น  ผ่านศาสตร์จิตวิทยา ซาเทียร์ ที่เป็นศาสตร์ที่เป็นการทำความเข้าใจผ่านภูเขาน้ำแข็ง หรือจิตใต้สำนึก ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมคน

ศาสตร์ซาเทียร์ หรือ Satir Model ได้รับการสอนในไทยมากว่า 20 ปี

ศาสตร์ซาเทียร์โมเดล คือแนวคิดจิตบำบัดที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของ เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ VIRGINIA SATIR  บุกเบิกแนวคิดจิตบำบัดครอบครัว ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น MOTHER OF FAMILY THERAPY หรือ มารดาแห่งจิตบำบัดครอบครัว เป็นเจ้าของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ,ทฤษฎีเกราะป้องกันตนเพื่อความอยู่รอด ,แบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง ซาเทียร์ได้รับยกย่องว่าเป็นนักบำบัดที่มื่อเสียงจัดอยู่อันดับ 5 ของโลก

จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ให้คำปรึกษา หรือนักบำบัดที่ต้องทำความเข้าใจกระบวนการ และมีความสามารถในการบำบัด หรือให้คำปรึกษาได้

หรือคนทั่วไปที่ต้องการมีความสุขมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น

วันนี้นิดไปเรียนรู้ ศาสตร์ซาเทียร์ มา เลยอยากให้เพื่อนๆ ได้มีโอกาส เข้าใจศาสตร์นี้ ทำให้ตัวนิดเอง ที่ผ่านมาต้องเผชิญปัญหา Drama ครอบครัว เหมือน ละคร ช่อง 7 เริ่มเข้าใจ พฤติกรรม คนในครอบครัวมากขึ้น ปล่อยวางมากขึ้น รวมถึง สามารถตัดสินใจ จัดการเรื่องที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน และง่ายขึ้น ดีต่อใจตัวเอง ทำให้ผ่านวิกฤติที่ต้องตัดสินใจ Base on ความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง และก้าวเดินต่อไปได้ แบบใจร่มๆ และดีต่อใจตัวเอง อยากบอกว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาส ได้มาเรียนรู้ ชีวิตจะมีความสุขง่ายๆ ที่สำคัญ ราคาโคตรถูก ถ้าเทียบกับที่นิดจ่ายค่า class อื่นๆ มาหลายแสน ที่สำคัญ คนไทยสอน และ อาจารย์เองก็สอน สนุก เข้าใจง่าย เอาไปใช้ได้จริง

 

Workshop: Satir Model level 1

✅ เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานจองซาเทียร์  3 วัน ตั้งแต่ 8.00-17.00 น.

✅ มีใบรับรองการอบรม

👉🏻 เป้าหมายของการอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจ หลักการของ Saitr Model และมีความสามารถในการใช้ satir model เบื้องต้น ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้
  • สามารถนำ Satir model ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลจิตใจตนเองให้อยู่อย่างมีความสุข

👉🏻 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • เป็นบุคคลทั่วไปที่อยากเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น
  • เป็นโค้ชหรือนักบำบัด

☆ วิทยากร

  • ศ.เกียรติคุณ พญ นงพงา ลิ้มสุวรรณ
  • รศ.นพ.พิชัย อิฎฐสกุล ภาควิชา จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สอบถามเพิ่มโทร. 094-945-6423, 086-563-9974