094-945-6423, 086-563-9974 clubpundee@gmail.com

คอร์สอบรม

คอร์สอบรมของคลับพันธุ์ดีแต่ละคอร์ส จะมีรูปแบบเฉพาะตัว ตามเนื้อหาและกระบวนการการส่งมอบให้กับนักเรียน ที่จะได้ผลลัพธ์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นประสบการณ์ตรงให้กับคนเรียน ซึ่งจะเป็นคลาสขนาดเล็กที่จะทำให้ทุกคนได้ทำงานกับตัวเองอย่างเจาะจง และเข้าถึงได้มากกว่าคลาสขนาดใหญ่

PERSONAL

CORPORATE

สอบถามเพิ่มโทร. 094-945-6423, 086-563-9974